כך אנחנו מכבדים את המשפט. הודעה אישית של מ. בגין בכנסת.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' תמוז התשט"ו, 29 ביוני 1955
מתוך:
כרך 18 עמ' 2118
בעקבות דברי שרת כי במשפט צריפין יצא בגין נגד השופטים שמונו לצורך השעה, אמר בגין כי הוא עשה זאת למען אי-תלות המשפט. הנאום המלא מובא גם בדברי הכנסת ב 28/06/1955