כיסופים והכיסופים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ב תמוז התשי"ד, 23 ביולי 1954
מתוך:
עמוד 2,7
נושאים:
מדינות - בריטניה, ירדן, מצרים. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב. מחתרות - המנדט הבריטי. בטחון - פעולות תגמול. שלום
בגין יוצא נגד הצעתו של יו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת לחזק את השפעתה של בריטניה במזה"ת . בגין טוען כי הצעה זו גרמה נזק עצום לישראל שכן היא מראה כי ישראל היא איננה מדינה ריבונית וכי גורמים זרים יכולים להגביר את לחצם על ישראל. בגין טוען כי כיסופיו של היו"ר הם לתלות זרה .בגין יוצא גם נגד עיתון "הארץ" אשר קרא לממשלה לקבל מארה"ב נשק וערובה לביטחון ישראל. בגין טוען כי הכיסופים האמיתיים שצריך לשאוף אליהם הם לשים קץ לשפיכת הדמים ולשיחרור המולדת כולה .בגין טוען כי התקפת התגובה של ישראל נגד המצרים (בעקבות אירועי מושב כיסופים) היתה פעולה טקטית טובה .אך המטרה שצריכים לשאוף אליה היא שיחרור המולדת כולה כי פעולות הדמים הפגע וברח אינן מועילות.