כיבוש יפו מתוך הפרק ה13- של הספר המרד, חלק ב'

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התש"י, 7 באפריל 1950
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
אישים , מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, כיבוש יפו
בגין ממשיך בתיאור הקרב של כיבוש יפו (חלק א מובא בעיתון שפורסם ב31.3.1950, וחלק ג בעיתון שפורסם ב 14.4.1950)