כדאי ללמוד

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' סיון התש"ה, 1 ביוני 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 246-247
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי
בגין בכרוז זה מתייחס בחיוביות למאמר של עיתון ה"מנצסטר גארדיאן" אשר דורש מיד לבטל את הספר הלבן. בגין מצטער על כך שהמנהיגים הבריטים ממשיכים במדיניות הספר הלבן והדיכוי במקום לבטל את הספר הלבן ולהקל על היהודים כמו שהוצע במאמר הנ"ל.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

כדאי ללמוד

ה"מנצ'סטר גארדיאן", פרסם מאמר, בו דרש, בין היתר, לבטל מיד את הספר הלבן ולפתוח את שערי הארץ בפני עליה עברית. העתונות העברית הביאה קטעים ממאמר זה. אולם משום מה לא הזכירה את הפיסקא האחרונה, וזו לשונה:

"קבורתו הרשמית של הספר הלבן היתה רק מעשה של הגינות והיתה משפיעה יותר מכל דבר אחר על הפסקת המאורעות היהודיים (Jewish unrest) בארץ ישראל".

הפיסקא אופיינית. ה"מנצ'סטר גארדיאן", כידוע, תומך בציונות (כפי שהוא מפרש אותה) ועורכיו נמנים, לפי דעת ההנהגה, על "ידידינו המובהקים". אמנם לא ראינו. במשך חצי יובל שנים מה פעלו עבור עמנו הידידים הללו, התומכים ב"ציונות" כל עוד אין השלטון בידיהם וממשיכים בקוו-החיסול מיד לאחר הגיעם לווייט- הול. (צ'רצ'יל, דאף קופר, וארצ'יבאלד סינקלר הם הדוגמאית הבולטות ביותר של ידידות זו), אולם אלה, המנהלים את "המערכה המדינית" שלנו, טוענים, כי על ידידים אלה עומד עולמנו (שבינתים נחרב). ניחא להם. אך אולי גם הם, המשתמשים במליצה הידועה: "הטירור מחזק את ידי משנאינו ומרפה את ידי ידידינו", אולי יואילו לקרוא את דברי ה"מנצ'סטר גארדיאן", שהובאו לעיל? וכשיקראום יבינו, ויודו, אם ימצאו עוד יושר ועוז אזרחי בלבם, כי מליצתם ריקה ותעמולתם מוליכה שולל. כי הרי הידידים מ"מנצ'סטר גארדיאן" מבססים את דרישתם לבטל את הספר הלבן ולפתוח את שערי הארץ, דווקא על "המאורעות היהודיים" ובהם הם רואים את נימוקם העיקרי, המובא, על מנת להשפיע על הקורא, בסיום הדברים. כדאי ללמוד ולזכור.