כבוש יפו מתוך הפרק ה13 של הספר המרד -חלק ג

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז ניסן התש"י, 14 באפריל 1950
מתוך:
עמוד 3
בגין ממשיך בתיאור הקרב של כיבוש יפו, ומתאר גם את המאבק עם אנשי ההגנה אשר קיבלו פקודה "לטהר" את תל אביב מאנשי אצ"ל. כמו כן, הוא מזכיר את השלב במערכת על יפו, בו החליט כמפקד לסגת, אך אנשיו סירבו והתווכחו עמו-עד שלסוף הפך את החלטתו (החלקים הראשונים מובאים בעיתונים שפורסמו ב 31.3.1950 וב-7.4.1950)