כבוש יפו מתוך הפרק ה13 של הספר המרד -חלק ב

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' ניסן התש"י, 7 באפריל 1950
מתוך:
עמוד 3
בגין ממשיך בתיאור הקרב של כיבוש יפו (חלק א מובא בעיתון שפורסם ב31.3.1950, וחלק ג בעיתון שפורסם ב 14.4.1950)