כבודה של אומה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התשי"ז, 30 בנובמבר 1956
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ברית המועצות (רוסיה), גרמניה, צרפת. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-או"ם, יסודות מדיניות החוץ. לאומיות - לאומיות. השקפות חיים - קומוניסטים
במאמר זה מתייחס בגין למושג כבוד לאומי של עם כפי שמתבטא בשיחות השלום בין פולין לברה"מ שבו למרות שברה"מ היא מעצמה היא שומרת על כבודה הלאומי של פולין. בגין טוען כי ישראל בהרבה מקרים לא שומרת כלל על כבודה הלאומי. בגין הזכיר כי כאשר חזר שגריר ברה"מ מישראל ישראל לא החזירה את שגרירה ארצה, וכך גם כאשר טורקיה מחזירה את שגרירה מהארץ ישראל לא מחזירה את שגרירה מטורקיה. בגין מציין גם את שגיאותיה של ישראל מול טורקיה, ובהן גם את תרומתה של חברת סולל בונה למשבר.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים