יש שכר לסבלם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז חשון התש"ז, 10 בנובמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ג עמוד 284
נושא:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי
בגין בכרוז זה טוען שלהצהרות האמיצות של לוחמי האצ"ל מול בית הדין הבריטי השפעה גדולה יותר ממה שייחסו להן.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 יש שכר לסבלם

ידוע ידענו, כי להופעותיהם הגאות של חיילי האומה, בפני "בתי הדין" הבריטיים, יש ערך מדיני וחינוכי רב. אך מתברר כי אף אנו לא ידענו להעריך במידה מספקת את ההשפעה, שיש להופעות הללו על יהדות הגולה. הנה סיפר פרופ' מרטין בובר (והוא שונא מלחמת שחרור אידיאולוגי או זואולוגי) את העובדה הבאה: שליחים ארצ-ישראליים פנו בבקשות עזרה לחוגים מסויימים של הנוער והציבור היהודי בצרפת, שלא היתה להם כל זיקה לעם ישראל ולארץ-ישראל. השליחים נתקבלו באדישות ובסירוב. אולם בינתיים פורסמו, בעתונות הצרפתית-יהודית, הצהרותיהם של אשבל ושמחון והתוצאה לא איחרה לבוא. המסרבים הודיעו, כי, בהשפעת הדברים הללו, הם משנים דעתם ומיד הבטיחו עזרה מלאה.