ישיבת ממשלה ישיבה נד ב באייר תשלט 29/04/1979

ממשלה: ישיבת ממשלה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אייר התשל"ט, 29 באפריל 1979
מתוך:
פרוטוקול ישיבת ממשלה
נושאים:
אישים , משפט - היועץ המשפטי לממשלה, עליונות המשפט. ממשל - יחסי רשות מבצעת-רשות שופטת
חלק מפרוטוקול ישיבת ממשלה הנוגע לבירור שערך היועץ המשפטי לממשלה למנהל מחוז דרום יצחק ורדימון לאחר שהמדינה המשיכה בעבודות הכשרת שטח באזור הכפר הבדואי לגיה, וזאת בניגוד לצו הקפאת עבודות של בג"צ. במהלך העבודות החלה התנגשות חמורה עם תושבי המקום שביקשו לראות אישורים לעבודות. בעקבות הדברים ערך היועץ המשפטי לממשלה בירור למנהל מחוז דרום ובקש להעמידו לדין משמעתי. בתגובה, שלח מנכ"ל משרד הפנים חיים קוברסקי מכתב ובו טענות כנגד היועץ המשפטי בשל עוול שנגרם לורדימון. כמו כן שרים בממשלה ביקשו שהיועץ יבדוק את החלטתו שנית. בישיבה רה"מ מנחם בגין מתייחס להחלטתו וסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה ביחס לממשלה ומשרדיה.