ישיבת הפתיחה של האסיפה המכוננת – סגנים ליו"ר

דברי הכנסת
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו שבט התש"ט, 14 בפבואר 1949
מתוך:
כרך 1 עמוד 11
נושאים:
אישים , ממשל - כנסת, פרלמנטריזם
בגין מציע לבחור 3 סגנים נוספים ליו"ר האסיפה המכוננת כדי לתת אפשרות גם למפלגות הגדולות להשתתף בנשיאות האסיפה המכוננת.