יציאה וכניסה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז תשרי התש"ח, 1 באוקטובר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 42-44
נושא:
אישים
בכרוז זה מפקד האצ"ל טוען כי ההודעה על האפשרות לסיומו של המנדט (ההודעה נמסרה ע"י שר המושבות), אשר באה בעקבות המלחמה של המחתרת נגדם, אינה מהווה ויתור סופי על המנדט בארץ וכי הודעה זו היא רק חלק מהמהלכים אשר הבריטים יוזמים כדי לממש את תכניותיהם לשליטה על הארץ. כרוז זה פורסם בסביבות אוקטובר 1947.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

יציאה וכניסה

ההודעה על חיסול השלטון הבריטי בארצנו היא עובדה פוליטית חשובה. ההודעה באה בעקבות מלחמתנו. את זאת אישר גם הדובר הבריטי הרשמי, שהדגיש, כי אין בריטניה יכולה להרשות לעצמה להחזיק עד-אין-סוף את צבאה בארץ-ישראל ב"מצב-מלחמה". ואת מצב-המלחמה הזה יצרה המחתרת העברית במשך השנים האחרונות.

קרבנותינו לא היו, איפוא, לשווא. דמנו לא נשפך לריק. עשינו מהפכה בארץ זו והבאנו אותה לשיא ההתפתחות המדינית בזמן קצר מאד. עמים אחרים עמדו במערכתם הלאומית עשרות בשנים, עד שהכריחו את משעבדם להודות, כי שלטונו פשט את הרגל. אנו הוצאנו את ההודאה הזאת מאת המשעבד הבריטי אחרי שנים ספורות של מלחמה. הודות למה? הודות למצבה המיוחד של ארצנו; הודות למצבו המיוחד של משעבדה; הודות לנחירת המוני העם למולדת. אבל מעל לכל: הודות להקרבתו, עקשנותו של הנוער הלוחם. הבריטים לעולם לא היו מעלים על דעתם להודיע על אפשרות של פינוי אלמלא המהלומות האדירות שהורדו על ראשם בידי חיילי ישראל, אלמלא כשלונם החרוץ בנסיונות החיסול של התנגדות-הגבורה העברית.

אבל ההודעה על חיסול השלטון הבריטי איננה עדיין חיסול השלטון הבריטי. המשחק הבריטי נמשך. וההודעה של קריץ-ג'ונס - יחד עם ההודעות שנלוו עליה - היא חלק של המשחק. ישנם תנאים, ישנן הסתייגויות, ומעל הכל: ישנן כוונות.

ועל הכוונות אפשר ללמוד מ"דאגתו" המיוחדת של המיניסטר הבריטי לגורלם של "הפליטים היהודיים". ממה נפשך: אם בריטניה גמרה אומר לנטוש את ארץ-ישראל, מה לה ו"לפליטים", אשר ועדת האו"מ הציעה להכניסם - לפחות את רובם - לארץ-ישראל? אלא שבריטניה היוצאת רוצה בכל זאת לפזר את שוכני המחנות ברחבי עולם ולא להכניסם לארץ.

אך בעיקר אפשר ללמוד על כוונותיה האמתיות של בריטניה ממעשיה. פתאום החלו שליחיה לקדוח נפט בארצנו, שעל קיומו ידעו זה עשר שנים ומעלה. אמנם, הקידוחים החלו לפני הקראת ההצהרה הבריטית, אך הם החלו אחרי קבלת ההחלטה בקבינט הבריטי. האם מי שמחליט "לעזוב את הכל", מתחיל את הפנוי בהשקעת הון?

גרוש מעפילים מלוווה מרחץ דמים; קיום המשטר הרצחני ללא שנויים - אלו הן עובדות אחרות המעידות, כי בריטניה מוסיפה לשחק את משחקה השטני נגד עמנו. היא משחקת על הקלף האחרון, אבל היא משחקת. היא רוצה להכניס לארץ-ישראל את אמריקה (כנראה, בהסכמת מיניסטריון החוץ האמריקאי). היא רוצה להביא לידי מלחמת דמים בין יהודים לבין ערבים. היא רוצה לסחוט אישור בין-לאומי לתכנית שתתקבל על דעתם של הערבים שלה, כלומר: לתכנית של גיטו יהודי - לתכניתה היא. היא רוצה להשאיר "בזמן הביניים" העלול להימשך שנים, את המצב הקיים שאליו חתרה בעקשנות. והמצב הרצוי לה הוא, שהיהודים ישארו כשליש האוכלוסיה וסגורים ומסוגרים בתחומי גיטו.

על כן, בל נשלה את עצמנו. הבריטים עדיין אינם נוטשים את חיפה, עדיין אינם עוזבים את צנור הנפט הישן ואת שדות הנפט החדשים. עוד רבה תהיה המלחמה עד שההודעה תיהפך למציאות. ועוד רבה תהיה המלחמה עד שנקים על חורבותיו של השלטון הבריטי את בנין המולדת החפשית.

הבריטים רוצים לרמות אותנו ואת העולם כולו. אין להכחיש, כי הם עושים זאת בחכמה ובערמומיות. אל נתן להם לבצע את התרמית. נוסיף להלחם בהם בכל הדרכים עד שירדו לאניותיהם, כדי לחזור למולדתם, ואחינו יעלו על האניות, כדי לשוב למולדתם שלהם.

ביום ההוא תשקוט הארץ ממלחמה. החל מן היום ההוא נפדה ונבנה ונשמור.