יחידת צה"ל דיגלה נשקה על קברות עולי הגרדום מ. בגין: רוחכם תהיה עמנו במבחן הגורלי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ז, 5 ביוני 1967
מתוך:
עמודים 1,2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, עולי הגרדום. שונות - הספד. בטחון - צבא
העתון מדווח על טקסי זכרון לעולי הגרדום במקומות שונים. בצפת נשא בגין דברי הספד והצהיר כי קם בארץ עם לוחם שיכול לאוייביו הקמים עליו בימים אלה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

הנאום המלא (מתוך הארכיון האישי במרכז מורשת מנחם בגין)

 

אחינו גיבורי התהילה, בנינו הגיבורים הקדושים

מאז יצאנו מן המחתרת ובאנו אליכם כבני –חורין, הבטחתי לכם, מדי שנה בשנה, כי יום יבוא וצבא ישראל ידגל נשקו לכבודכם.

יום זה התמהמה, הוי מה התמהמה, אך הנה הוא בא. אשרינו שזכינו לכך.

ביום זה, עשרים שנה לאחר שקידשתם את השם, את העם ואת הארץ במעלות הגרדום – שוב עומד עמכם בפני מבחן גורלי. סבורנו אוייבים, גם סבבונו והם רוצים להכחידנו מגוי. הם לא יזכו לכך. כי קם במולדת דור חדש, דור גיבורים, אשר אתם ואחיכם לנשק, נתתם לו מופת בנכונות. ההקרבה למען חיי האומה.

רוחכם תהיה עמנו גם במבחן גורלי זה. אלהי צבאות יהיה בעזרנו, בזמן הזה, כפי שהיה בימים ההם. לא נהיה עוד לקלגס אכזרי לרמוס אם יהודיה וילד עברי. נציל את עמנו מידי אוייב תקפן, השואף להשמידנו.

נבטיח את חיי האומה וחרותה בארץ-אבותינו.

זאת השבועה על קברותיכם הקדושים. נקיימנה כה יתן לנו האלהים וכה יוסיף.