יחוד הסמכות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' סיון התש"כ, 3 ביוני 1960
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - גרמניה. משפט - משפט בינלאומי. מורשת ישראל - שואה
במאמר זה יוצא בגין נגד הצעתו של ד"ר גולדמן נשיא ההסתדרות הציונית שהציע להקים בית דין בינ"ל לפשעיו של אייכמן. בגין טוען כי העולם עוד עלול לחשוב שזה הצעת קונגרס ולא הצעה פרטית.בגין טוען עוד כי דברים אלא של גולדמן עלולים להזמין לחץ בינ"ל על ישראל שלא לשפוט את אייכמן בישראל. בגין טוען כי יש לשפוט את אייכמן בישראל כי לישראל ישנה סמכות שיפוטית ייחודית. עוד קורא בגין לעריכת משפט צדק לאייכמן על פי כל הכללים הנהוגים.