יושב ראש תנועת החרות באסיפת המונים בבאר-שבע סגירת שערי מארוקו – פרי העוורון הנפשע של ממשלת ישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשט"ז, 22 ביוני 1956
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדיניות חוץ - יחסי ישראל-צרפת. ממשל - ממשלה. מדינות - מצרים. ריכוז האומה - עלייה סלקטיבית
במאמר זה מובאים דבריו של בגין בעצרת בבאר שבע. בגין טוען שהממשלה יכלה למנוע את הצער מיהודי אם היו נותנים ליהודי מרוקו לעלות לארץ בהמוניהם, ולא באופן סלקטיבי במשך 7 השנים האחרונת. שכן עכשיו נאצר מונע את העליה הזו.