יום גיל לרשע

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' ניסן התשי"ד, 9 באפריל 1954
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, לח"י, סזון, תנועת המרי. משפט - צדק
במאמר זה יוצא בגין בחריפות נגד החלטתה של הכנסת לשלול את זכויות השיקום והתגמולים של נכי צה"ל מלוחמי אצ''ל והלח"י.