יד מדריכה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 23
נושא:
מחתרות - תנועת המרי
בגין קורא לחברי תנועת המרי להקים הנהגה לוחמת אחידה להדרכת העם ותנועת המרי בדרך הטובה ביותר ולצמצם את מעגל הדמים היהודי. תאריך הפרסום המדויק של הכרוז אינו ידוע.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

יד מדריכה

 

למחנה האחד דרושה הנהגה אחידה. למחנה הלוחם דרושה הנהגה לוחמת. עבר זמנם של ועדים מפלגתיים. לרועץ לנו המוסדות הרבים, שכל אחד מהם מסיג את גבול רעהו. המוני הישוב רשאים לדרוש, וחייבים לדעת, כי כשם שהם מוכנים לכל קרבן, כן יש מישהו. היודע לכוון את מאמציהם לבל יהיו לשוא: מישהו, הרואה את שלמות המלחמה וחולש עליה, ביד בטוחה, בעצבי פלדה, בתכנית ברורה ובנכונות להקרבה עצמית. שאינה נופלת מנכונותם של ההמונים. באין הנהגה כזו, לא יופח בלב ההמונים האמון, שהוא יסוד המלחמה ותוחלתה. באין יד מרכזת, תבאנה הוראות סותרות, ייגרמו אסונות, מרץ רב יוצא לחינם, ודם יקר יישפך ללא תכלית. המאורעות בתל-אביב, בשרון ובעמק-חפר האירו כברק את מצבנו. הזעקה הבוקעת מהם היא: הבו לנו הנהגה לוחמת אחידה!