טקסים נרגשים על קברות עולי הגרדום: "עוד נזכה לבשר לכם חרות ירושלים"

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"ג, 11 במאי 1953
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
שלמות המולדת - ירושלים. מחתרות - עולי הגרדום
העיתון מביא מדברי בגין באזכרה בקברות עולי הגרדום בצפת שאמר בין השאר כי נצחונם הוא נצחון המעטים על רבים וכייבוא יום ונזכה לשיחרור י"ם