טקסים נרגשים על קברות עולי הגרדום: עוד נזכה לבשר לכם חרות ירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשי"ג, 11 במאי 1953
מתוך:
עמוד 1
העיתון מביא מדברי בגין באזכרה בקברות עולי הגרדום בצפת שאמר בין השאר כי נצחונם הוא נצחון המעטים על רבים וכייבוא יום ונזכה לשיחרור י"ם