טקטיקה ואסטרטגיה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 25
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, תנועת המרי
בגין בכרוז זה אומר כי שינוי הטקטיקה אינה מספיקה. דרושה גם אסטרטגיה כוללת ורחבה אשר תהווה מפתח לניצחון במלחמה כנגד הבריטים. תאריך פרסומו המדויק של הכרוז אינו ידוע.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

טקטיקה ואיסטרטגיה

 

שינוי הטקטיקה אינו מספיק. דרושה לנו גם איסטרטגיה, החולשת לא על נקודה בודדת, או על מאורע אחד, כי אם על הארץ כולה. אם כוחות הדכוי מתרכזים במקום אחד, יש להכות בהם גם במקום שני, כדי לפזרם, כדי להקשות על מלאכתם ולהקל על המגינים. בל נשכח, כי הננו עלולים להיכשל לא בגלל חוסר נכונות; אנו עלולים להפסיד כוחות ולהפסיד במערכה, בגלל חוסר איסטרטגיה מחושבת ואמיצה כאחת. אמנם, יסוד כל מלחמתנו הוא הצדק שבה, וההקרבה של הלוחמים, אך צדק וגבורה בלבד אינם מספיקים, כדי לנצח. אמצעי מלחמה מתאימים, ושימוש רציונלי בהם, הם הערובה לנצחון.