טעם העובדות והכחשות מטעם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
א' כסלו התשכ"ה, 6 בנובמבר 1964
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
אישים - אבא אבן, גולדה מאיר, דב יוסף, דוד בן-גוריון, לוי אשכול, פנחס לבון. ממשל - אופוזיציה, דמוקרטיה, ועדת חקירה, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת, פרלמנטריזם, קול ישראל. מדינות - ארה"ב, גרמניה, מצרים. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב, יחסי ישראל-גרמניה. שונות - ועדת השבעה. מפלגות - מפא"י. בטחון - מרוץ חמוש, עסק הביש, צבא
במאמר זה דן בגין בגלגולים החדשים ב'עסק הביש' ובנושא המדענים הגרמנים במצרים, סביב הודעות ההכחשה של ממשלת ישראל. בהתיחסותו לדיון בכנסת בנוגע להצעתו לסדר היום בקשר לפרשת לבון ועל תשובת שר המשפטים להצעתו, בגין יוצא נגד תשובתו של שר המשפטים וטוען כי למרות ששר המשפטים טען כי תשובתו איננה תשובה רשמית של הממשלה היא כן היתה כזו. בגין תוקף בחריפות הן את שר המשפטים והן את בן גוריון על התנהלותם האחרונה בפרשה. בהתייחסו של בגין להודעת ארה"ב שאומרת כי ישראל לא ביקשה ממנה לפעול נגד המדענים הגרמנים במצרים יוצא בגין נגד מעשה זה של הממשלה. בגין אף מוסר כי לאחר שהודעה זו פורסמה ביקשה ישראל מארה"ב שתכחיש זאת ואכן יועץ הנשיא הכחיש את ההודעה שיצאה קודם לכן מטעם ארה"ב. בגין שב ומצביע במאמר על הסכנה הנשקפת מפעולותיהם של המדענים הגרמנים במצרים וכן יוצא נגד אדישותה של הממשלה בנושא שאיננה עושה בדבר מאומה.