טכס הזכרון לחללי האצל והסרת הלוט מעל מצבת דוד רזיאל היד

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ג אייר התשכ"ג, 17 במאי 1963
מתוך:
1,2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, לח"י. אישים - דוד רזיאל
העיתון מדווח על דברי בגין בעת אזכרה לזכרו של דוד רזיאל בהר הרצל. בגין העלה על נס את פועלו של רזיאל ושל שאר חברי האצ"ל