טיוטת מאמר ממשלת אולטימטום

פורסם בתאריך:
ל' כסלו התש"ט, 1 בינואר 1949
מתוך:
ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
נושא:
שונות - כתב-יד