חילביץ' ובר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אייר התשכ"א, 21 באפריל 1961
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, סזון. מדינות - ארה"ב, בריטניה, ברית המועצות (רוסיה)
במאמר זה בגין מתייחס לדברי אנשי מפא"י שיוצאים נגד האשמות "חרות" על כך שד"ר בר היה חבר מפא"י כי גם לאצ"ל היה בוגד בשם חילבי'ץ. בגין טוען כי השוואה זו איננה רלוונטית כלל שכן מותר ל"חרות" להזדעזע נוכח פרשת בר. בגין טוען כי הוא וחבריו לא יאשימו את מפא"י בפרשה אך חשוב לציין שד"ר בר היה חבר מפא"י. עוד טוען בגין כי חילבי'ץ היה מסוכן פחות מאשר בר שלו נמסרו מסמכים סודיים ביותר של מערכת הבטחון והוא תפס עמדה בכירה ביותר במערכת הבטחון. עוד מדגיש בגין את יחסו השלילי של ד"ר בר ל"חרות" ולאצ"ל.