חייל ומפקד למופת

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
פורסם בתאריך:
א' שבט התר"ס, 1 בינואר 1900
מתוך:
P20-448
נושא:
שונות - כתב-יד