חזרה לתשובה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר א' התשכ"ב, 9 בפבואר 1962
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, הגנה, המנדט הבריטי, לח"י, סזון, עולי הגרדום. אישים - דוד בן-גוריון, פיינשטיין וברזני
בגין מגיב בחדות למכתב של בן גוריון לקראת צאתו לאור של ספר מאת גאולה כהן, בו הוא מתייחס בכבוד לעולי הגרדום אליהו בית צורי ואליהו חכים וכן לברזני ופיינשטיין. בגין מגולל חלק ממאורעי הזמנים ומצטט מדבריו של יצחק גרנבוים נגד הסזון.