חוק שהורתו בקפריזה ולידתו היא קנוניה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ב, 30 במאי 1962
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון, משה שרת. ממשל - הפרדת רשויות, יחסי רשות מבצעת-רשות מחוקקת. מפלגות - הציונים הכלליים, מפא"י, מפלגת חירות. משפט - הצעות חוק
כתבה קצרה על הצעת חוק של ראש הממשלה לפיה, הצבעה של סיעה נגד הממשלה תאפשר לראש הממשלה להחליט אם הוא מפטר את שרי המפלגה או חלקם; ועל התגובה החריפה של סיעת חרות להצעה זו, ובה גם דבריו של מנחם בגין נגד החוק.