חוקי המלחמה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 106-107
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, תנועת המרי
בכרוז זה בגין טוען שלמרות שנופלים חיילים במלחמה ואין בידם כמות מספיקה של תחמושת. כוחה של המחתרת רב ועליהם להמשיך את המאבק כנגד הבריטים. כרוז זה פורסם בסביבות חודש אפריל 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

חוקי המלחמה

תורת המלחמה מצווה לתת מהלומות ולהימנע מלקבל מהלומות. תורה זו היא נר לרגליו של כל צבא, השואף, אחר נסיונות ויסורים רבים, להגיע לנצחון. ובוודאי שהיא מחייבת חיל מחתרת, שמלחמתו, מלחמת מעטים נגד רבים. אולם לא תמיד אפשריים שני הדברים גם יחד. לעתים קורה שמכה במכה נתקלת. כי אף זהו חוק המלחמה, חוק נצחי ואכזרי; אין קרב בלי אבדות, אין נצחון בלי קרבנות.

מי שלבו דואב על האבדות הוא אח ורע לנו. אך מי שמסיק מהן מסקנות דיפיטיסטיות, הריהו נושא הרס ואבדון. אין לשכוח את התנאים, בהם הננו עורכים את התקפותינו. אין לשכוח, מה הם הכוחות המשולבים, של שריון, אוויריה וחיל רגלים. שכבשו את ארצנו הקטנה בפרופורציה של חייל אחד על כל שלושה יהודים מבוגרים. ואף זאת אסור לשכוח. שום מחתרת בעולם לא קיימה, זמן כה ממושך, את כוח המחץ שלה, כשם שאנו קיימנוהו, ולא ערכה התקפות כה מרובות, כשם שאנו ערכנון, - מבלי להיעזר מבחוץ. המחתרות המהוללות שבאירופה היו מקבלות באופן מתמיד נשק ותחמושת, ציוד ומדריכים, "מן השמים", מחיל האויר של בעלי-בריתם. אנו, את כל מה שרכשנו, בידינו ובמוחותינו רכשנו. מבחוץ לא נעזרנו. עדיין, לא נעזרנו. ואף-על-פי-כן הוכחנו, במשך שנים, כי שום רדיפות, שום אבידות ותקלות, אין בכוחן לשבור את צבא המחתרת העברי, המודרך ע"י שני כוחות עליונים: אהבת ישראל ומוח ישראל.

שונים הם מזלות המלחמה, אומר פתגם ישן. ואכן בכל מלחמה ישנם "דונקירקים" וישנם "אל-עלאמיינים". כמעט כלל הוא. שאלה בלי אלה הם בלתי-אפשריים. ביחוד שגם בדונקירקים צפונים, מלבד הכאב, אוצרות של כוח מוסרי וגדולה רוחנית. הפרופורציה של מאה נגד אחד: עמדת הגבורה של המעטים; התגוננות עד הרגע האחרון.

נבוז, איפוא, לנושאי החולשה ולדוברי התבוסנות. לא מן החומר שלהם קורצנו. חונכנו על-ידי "מכונת הפלדה". מכות, לא זו בלבד שאינן מחלישות אותנו; אלא, להיפך, הן אך מחשלות את רצוננו. על כן המסקנות היחידות, שאנו מסיקים, פשוטות הן:

ללמוד מן הנסיון; להגביר חיל; ולשלם לאויב כפל כפליים. ונשלם.