חוקי החיים חזקים מרצון שליטים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר א' התש"ו, 1 במרץ 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 94-96
נושאים:
מדינות - ברית המועצות (רוסיה). מחתרות - המנדט הבריטי. לאומיות - לאומיות. ריכוז האומה - שיבת ציון
בכרוז זה טוען בגין שברית המועצות תעזור להקמת מדינה עברית,מכיוון שרוצה המעצמה הסובייטית במלחמת העם העברי בשלטון הבריטי. כרוז זה התפרסם בסביבות חודש מרץ 1946.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

חוקי החיים חזקים מרצון שליטים

רבות ועמוקות הן הסיבות, שבגללן התנגדה רוסיה הסוביטית להפיכת ארץ-ישראל למדינה עברית. סיבות אלו אינן תלויות דוקא במדיניותה במזרח התיכון; לא פחות, ואולי אף יותר מזה, הן קשורות בתכניות הרוסיות כלפי אירופה, ממנה היו צריכים לבוא המיליונים של אזרחי המדינה המחודשת. בתקופה ההיא, בין שתי המלחמות העולמיות, רצה המשטר הסובייטי, שהמיליונים הללו ישארו במקומות מגוריהם, לא על אף היותם נרדפים, אלא דוקא מפני שהיו שנואים ונרדפים, והיו, במישרין ובעקיפין, לגורם מורד וממריד. רק בער פוליטי יכול להזדהות עם דברי ההסתה האנטי-יהודיים, לפיהם התנגדה ברית המועצות לציונות, מפני שראתה בה "כלי שרת בידי האימפריאליזם הבריטי"; לו היה כך, היתה מספיקה העובדה, הידועה יפה במוסקבה, שאנגליה מתייחסת באיבה גלויה אל השאיפה העברית, כדי שההתנגדות הסוביטית תיהפך לתמיכה. אך האמת היא אחרת. המשטר הסובייטי התנגד ליציאת אירופה ולשיבת ציון. משום כך הדביק לשבי ציון, על כל זרמיהם, את התו של משרתי האימפריאליזם ועבדי הריאקציה.

בכל זאת נשאלה השאלה, מדוע לא חל עדיין שינוי ביחסה של רוסיה אלינו. מדוע שוב פורסמו בעתון "הזמנים החדשים", שופרו של קומיסריון החוץ, הדברים המשונים, לפיהם אין לפתור את שאלת יהדות אירופה על-ידי עליה לארץ-ישראל, אלא על-ידי התרופה הבדוקה, המלחמה באנטישמיות ובגזענות? משונים דברי העתון הסוביטי לא רק מבחינת תכנם, כי אם בעיקר בגלל העובדה, שהם הועתקו, כמעט מלה במלה, מן ההצהרה הידועה של אותו בווין, "הסוציאל-אימפריאליסט", העומד בראש מסע הצלב נגד ברית- המועצות.

השאלה שהצגנוה קשה שבעתיים, כי בינתיים חלו באירופה שינויים חברתיים ופוליטיים, המחייבים, בתוקף המציאות החדשה, יחס אחר של רוסיה אל שאיפת היציאה היהודית, אם לא אל שאיפת הגאולה העברית. לא עוד שואפת ברית המועצות לחדור, בעזרת כוחות מהפכניים, לארצות אירופה המרכזית והדרומית; היא חדרה אליהן והשתלטה עליהן בכוח צבאה האדיר. היא רוצה, בוודאי, לחזק את שלטונה, או להנציח את השפעתה באזורים אלה. והנה קיימת שם בעיית יהודים, או שנאת יהודים, המשמשת מכשיר חד מאד בידי כל הגורמים, האויבים לברית המועצות והמתנגדים לשליחיה באזורי השפעתה. ההגיון היה מחייב, איפוא, שרוסיה, ברצותה להוציא מידי שונאיה את נשקם המסוכן, תהא מעוניינת בפינוי אירופה על-ידי היהודים, המהווים שוב גורם ממריד, אך בכיוון ההפוך מן הרצוי לברית המועצות ואף-על-פי-כן, כתבו "הזמנים החדשים" מה שכתבו. אין זאת, שהמדינאים הרוסיים נוהגים לפי הגיון מיוחד במינו. נראה, שדרושה השנאה אל היהודים באירופה - והשנאה תהיה קיימת כל עוד היהודים יימצאו בה -, כדי להוכיח, כי "שוחרי הגזענות והפא- שיזם" מוסיפים לאיים על שלום העולם, וכי הכרחית יד-הברזל הסוביטית, על מנת לדכאם. הדם היהודי צריך להוסיף לשמש שמן על גלגלי המהפכה.

אך יתכן, כי, מלבד כל הגורמים, הגלויים והנסתרים, המסורתיים והחדשים, שקבעו עד כה את עמדת מוסקבה אל שאיפת השחרור העברית, פועל גורם נוסף. עדיין לא הוסבה אליו תשומת-הלב; ומי יודע, אם אין הוא אחד הגורמים העמוקים ביותר.

בעולם הגויי מקננת ההכרה, כי השלטון הסובייטי הוא שלטון "יהודי", אף אם אין הוא שלטון יהודים. קשה לעקור אמונה טפלה זו, כשם שקשה לעקור "אמונה" אחרת, לפיה שלטון הממון בעולם הוא יהודי, או של יהודים. ברוסיה, למשל, נפוצה מאד הלצה עממית זו: "מהו קומוניזם? זוהי המצאה יהודית, מימוש גרוזיני, סבל רוסי". רוסיה היא אמנם מדינה מהפכנית; ממשלתה נלחמת באמת בגילוייה החיצוניים של האנטישמיות, אולם נראה, כי התו "שלטון יהודי" אינו מנעים את חיי שליטיה. זו היתה הסיבה, שבגללה העלימה גם רוסיה הסוביטית את לאומיותם של רוב השחוטים במאידנק ובאושוינצים. וזוהי, כנראה, הסיבה, או אחת הסיבות העמוקות, שבגללה מוצאים המדינאיים הסובייטיים לנחוץ להסתייג משאיפת-החיים של עמנו. פן יאמרו...

ניתחנו, באיזמל ההגיון, את היחסים בין עמנו לבין המעצמה הסוביטית האדירה. אשליות לא נדע; ולא נטפחן. נראה את העובדות הנכונות. לא ננהג לפי השיטה הנפסדת, שאם אין הנחותינו מתאימות לעובדות, אזי אבוי לעובדות. אולם, למרות זה, הננו אומרים בבטחון מוחלט, כי ארץ-ישראל תהיה למדינה עברית גם בעזרת רוסיה. הכיצד? רוסיה הסוביטית מוסיפה להתנגד לריכוז העם העברי במולדתו. אך רוסיה, היודעת לנצל את המאורעות באינדונזיה, או את הדרישות של סוריה והלבנון, רוצה במלחמת העם העברי במשעבדים הבריטיים. המדינה העברית תקום רק כתוצאה של מלחמתנו נגד השלטון הבריטי בארץ-ישראל ובמלחמה זו ניעזר גם על-ידי ברית המועצות.