חדירה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' טבת התש"ח, 17 בדצמבר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' עמוד 94
נושאים:
בטחון - הגנה עצמית, פעולות תגמול. מחתרות - תאור קרב
בכרוז זה מיידע מפקד האצ"ל על פעולת התגמול שנעשתה בגבולות יפו-תל אביב כנגד הקנים של הפורעים הערבים ואת התקלות היחידה בשוטרים בריטים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

חדירה

לאחר שיחידות שלנו עמדו במשך שבוע ימים בגבולות יפו-תל-אביב ובנקודות אש אחרות כדי להדוף התקפות מרצחים, חדרו חיילינו אמש לתוך קני המרצחים הידועים ועשו בהם שפטים.

בחזרם לבסיסם, נתקלו במכונית משוריינת של האוייב ונכנסו אתה לקרב. חייל אחד שלנו נפצע קשה ונאסר על-ידי שוטרי האוייב, אך שוחרר מבית-החולים על-ידי חבריו, על אף השמירה המעולה מצד כחות האוייב.

(שודר בקול ציון הלוחמת)