חבלי עבודה וכבלי חרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אדר א' התשי"ד, 26 בפבואר 1954
מתוך:
עמוד 2
נושא:
מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יחסי ישראל-ארה"ב
במאמר זה יוצא בגין נגד הפסקת העבודות בערוץ הירדן שמשמש מפעל מים חשוב למשקה של ישראל.בגין טוען כי שר החוץ יצר תקדים מסוכן בהפסקתו את העבודות בערוץ הירדן . בגין טוען כי לתקדים מסוכן זה היה תקדים מסוכן נוסף והוא הסכמת ישראל למסור את השטח המפורז עם הסורים למרות השיפוט של האו"ם.