זכרם של חללי האצ"ל הועלה אתמול באזכרות רבות משתתפים

מאמר עיתון: חרות
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשט"ז, 7 במאי 1956
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. אישים - זאב ז'בוטינסקי
העיתון מדווח על אזכרה לחללי האצ"ל בבית העלמין בצפת בחלקת עולי הגרדום. העיתון מדוח על נאומו של בגין שבו הזכיר בין השאר את הניסיון להשכיח מההיסטוריה את חללי האצ"ל והבטיח כי ניסיון זה לא יצליח וכי חזונם של תלמידי ז'בוטינסקי יוגשם.