זכות וכוח במדיניות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג תמוז התשי"ג, 26 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
מדינות - ארה"ב. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, ירושלים. מדיניות חוץ - דיפלומטיה, יסודות מדיניות החוץ
במאמר זה דן בגין בזכות השימוש בכוח ובזכותנו על ארץ ישראל השלמה. בגין טוען כי במאבק לעצמאות ישראל היו אלה תלמידי ז'בוטינסקי אשר חייבו את הפעלת הכוח נגד הבריטים כאשר אלו שללו הפעלה זו היו מפא"י, הציונים הכלליים, אנשי השומר הצעיר ועוד גורמים. בגין טוען כי מההיסטוריה עולה כי כל אלה שאז שללו את הזכות בשימוש בכוח טעו ואילו תלמידי ז'בוטינסקי צדקו, ועתה נוכח המצב הביטחוני הקשה, אלו ששללו אז את הזכות לשימוש בכח טוענים כי זכותנו על ארצנו נובעת מעצם נצחוננו בלחימה ולא מזכותנו ההיסטורית על הארץ. בנוסף, אין הם מכירים בכך שהפורעים יוצאים משטחי ארץ ישראל הכבושים ובכך שאין הם מכירים בשטחים אלו הם משרתים את האויב הערבי. בגין טוען כי מדיניות זו היא מסוכנת שכן המוותר על חלק מא"י נלחץ והוא יילחץ עוד להוסיף ולותר.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש
הטקסט המלא של המאמר אינו זמין ראו ציטוטים נבחרים