זכויות האזרח העברי וחובותיו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ט חשון התש"ה, 5 בנובמבר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 159-161
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. מפלגות - רדיפת חרות. זכויות אדם - שב"כ
כרוז זה מתיחס לרשימת זכויות וחובות שהטיל השלטון על הישוב העברי, הדורשת מבני הישוב לרדוף את הנוער הלוחם. וכן, מציג רשימת חובות וזכויות אלטרנטיבית שתומכת בהשתתפות בלחימה נגד השלטון, ושחרור המולדת.