ור אריה יהודה קם וינחיל לעמו את ארצו כולה לעדי עד

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה אייר התשי"ד, 28 במאי 1954
מתוך:
עמוד 2
העיתון מדווח על נאומו של בגין בטקס חניכת האנדרטה לגרונר בר"ג .בנאום מרתק סקר בגין את תולדות המרד ואת ייחודו .בגין הצהיר כי חזונם המלא ייתגשם וכי הארץ כולה תשוחרר.