ועידת תנועת החרות החליטה ברוב קולות על הקמת סיעה של התנועה בהסתדרות מנחם בגין: עצם קבלת ההחלטה יש לה ערך מוסרי אדיר אליעזר שוסטק: כולנו נתפלל להצלחת התנועה במערכה זו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח טבת התשכ"ג, 24 בינואר 1963
מתוך:
1,2
נושא:
מפלגות - מפלגת חירות
כתבה המסכמת את תוצאות ההצבעה בועידת חרות, ומביאה מקצת הדברים של בגין, שעמד בראש התומכים בהחלטה ושוסטק שעמד בראש המתנגדים.