ומי יפקוד את דמם?

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' אב התש"ז, 24 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 222-223
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, גלות אפריקה, הגנה, המנדט הבריטי, סזון, עליה בלתי לגאלית. מורשת ישראל - מלחמת אחים
בכרוז זה מפקד האצ"ל משיב להאשמות הארגון בהריגת יהודים וטוען כי האשם היחיד במוות היהודים הוא ארגון ההגנה, אשר מנסה באמצעות שליחת הלוחמים למוות לסחור עם הבריטים ולהראות להם את נאמנותם. אך הפעם בניגוד לתקופת "הסזון " מבטיח מפקד האצ"ל כי יתגוננו אם חיילי ההגנה ינסו לפגוע בחיילי הארגון.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 ומי יפקוד את דמם?

מול איומים נוספים במלחמת אחים

האשמתם אותנו בהריגת יהודים.

עובדא היא, שאתם שלחתם אותם למוות, כדי לסחור בדמם בפני המשעבד הנאצו-בריטי, כדי להראות לו שאתם נלחמים ב"פורשים", כדי לזכות בחסדי חנינתו.

אבל שאל נשאל אתכם בפני עם ועדה:

מי יפקוד את דמם של מאתים וחמשים נפש בישראל שאתם הרגתם ב"פאטריה"?

מי יפקוד את דמו של השוטר ברגר, שאתם רצחתם אותו כפריצי-חיות, בהיותו שכוב פצוע ושותת-דם על האדמה ובפחדנותכם השפלה אפילו לא מצאתם לנחוץ להודיע לציבור על מה ולמה הרגתם את האיש?

ומי יפקוד את דמו של חברנו שנרצח במחנה אריתריאה ואשר אתם הסגרתם אותו בידי הגיסטפו הבריטי?

מי יפקוד את דמם ואת דמעותיהם של עשרות - של מאות-משפחות שאת בניהן או ראשיהן הסגרתם בידי הבולשת ועדיין הם נמקים במחנה רכוז בארץ גזירה?

מי יפקוד את דמם של עשרות יהודים, שאתם הפקרתם אותם לרצח ולגרוש, כדי ליצור, למען תצרוכת פנימית, אשלית "מאבק" שאתם נטשתם אותו בצורה כה מחפירה?

עתה הנכם מנצלים מקרי אסון, שאתם והסתתכם אשמים בהם, כדי לאיים עלינו במלחמת דמים. אכן, אין כוחכם מספיק, כדי להגן על המעפילים; אין כחכם מספיק, כדי להלחם במשעבד, המנצל אתכם למלחמה נגדנו על מנת להסתער בשעת הכושר עליכם; אין כחכם מספיק, כדי לקיים לפחות אחוז אחד של כל ההבטחות הרמות שנתתם לעם ולנוער בשטח "המאבק". אך מספיק כחכם - כך, לפחות, אתם חושבים - כדי להתקיף אותנו, כדי להביא לאויב, הבז לכם, אמבט של דם עברי כתמורה לאי-הטלת מצב צבאי, כתרומה לשקט הדרוש לכם, כדי לקיים את "מעמדכם" בגיטו.

אבל הזהרנוכם: -

עוד בימי ה"אידיליה" בינינו, כאשר נלחמנו שכם אל שכם, כאשר לא פסקתם מלהבטיח לנו, כי המלחמה תלך ותגבר ותאפשר אפילו איחוד מלא של הכוחות הלוחמים - עוד אז אמרנו לכם, כי אם בכל זאת תטשו את המלחמה כלפי חוץ ותפנו את נשקכם כלפי פנים, לא תהא זו הפעם מלחמה חד-צדדית, כפי שהיתה שנת תש"ד-תש"ה. אז שפכתם את דמנו: עיניתם ענויי תופת את חברינו; הסגרתם את מפקדינו לידי האויב; חטפתם, הכיתם, הלשנתם - ואנו הבלגנו. למען המלחמה המשותפת הבלגנו; למען חזון האחדות הלוחמת הבלגנו.

אך היום - לאחר שערקתם מן החזית לתמיד והנכם מובילים את העם לכניעת אבדון - היום לא נבליג עוד. לא אותנו תפחידו עוד. לא אותנו תפחידו ברדיפות, או במוות - אנו מוכנים לכל סבל ולכל קרבן, באשר יודעים אנו על מה אנו נלחמים, על מה אנו סובלים ונופלים. לא תרתיעונו. באויב הנאצו-בריטי נכה. ונגד התקפותיכם הבוגדניות נתגונן. נתגונן באותם האמצעים עצמם, שבהם תתקיפונו.

ואם תמיטו על העם את האסון של מלחמה פנימית, לא זו בלבד שנהדוף אתכם, אלא אף נשלם לכם עבור כל מה שעוללתם לנו בימי החטיפות, ההסגרות וההלשנות.

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ ישראל