וזו התשובה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 309-310
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, עליה בלתי לגאלית
בכרוז זה בגין מציג את המכתב אותו הייתה מנסחת המחתרת העברית לנציב העליון במקומו של יצחק בן צבי כתגובה לדרישת הנציב לסכל את "הפעולות הטרוריסטיות" של המחתרת העברית.כרוז זה פורסם בסביבות חודש דצמבר.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

וזו התשובה

ראש שלטון הכיבוש קרא למר בן-צבי ודרש ממנו להתחיל מיד ב"פעולה" נגד "הפעולות הטירוריסטיות", כלומר נגד המלחמה הישירה בממשלת הטירור הבריטית. ראש שלטון הכיבוש התאונן גם על האבידות ההולכות ורבות בקרב חיילים ושוטרים בריטיים "חפים מפשע".

איננו יודעים מה השיב נציג כנסת ישראל לדרישתו של מי שחתם, בשעת שתית תה ביפו, על פקודת הגירוש למעפילי "כנסת ישראל", פקודה, שהביאה במישרין לידי שפיכת דם נקיים, טהורים וקדושים. לו היינו במקומו של מר בן-צבי, היינו אומרים לרוצח במדי גיניראל את הדברים הבאים:

 - אדוני, אני מצטער מאד על שארץ-ישראל הפכה לזירת מלחמה לא זה יעודה. ארץ-ישראל צריכה להיות ארץ השלום, האחווה וההתקדמות. כזו ראינוה בחלומותינו; וכזו התחלנו לבנותה. אבל אתם מה עשיתם מארץ זו? השתלטתם עליה בכוח הזרוע, הפכתם אותה לקסרקטין, עשיתם ממנה בית כלא, ריכזתם בה מחנות עצומים של צבא. נעלתם את שעריה בפני בניה ומתוך כפירה חצופה ברצון האלוהים הודעתם קבל עם: ארץ-ישראל לא תהיה לעם ישראל - לנו היא תהיה!

אתה יושב, אדוני הנציב, בארמונך הרם ומונה את האבידות שנגרמו לחייליך ולשוטריך "החפים מפשע". האם ניסית פעם למנות את האבידות, אשר אתה, ממשלתך, חייליך ושוטריך גרמו לעמי? בוודאי לא ניסית. אך נסה, נסה אדוני, למנות ולספור את כל הרבבות ומאות האלפים של אנשים, נשים וטף שדמם הטהור ניגר, מפני שאתה יושב בארמון הזה ושולח זה שנים את אווירוניך ואת אניותיך, את חייליך ואת בלשיך, כדי לחסום בפניהם את הדרך למולדתם, שהיתה למרמס למגפך. ואם תמנה, הריני מניח, כי עם כל קשיחות הלב של שליט בריטי, תבין, כי מוזרה מוכרחה להיות בעיני דרישתך שאצווה להסגיר בידיך את אלה, הלוחמים כדי להסיר את המחסום בפני מיליוני הנותרים, שגם אותם הנך רוצה לדחוף תהומה. משום כך אין אני יכול למלא אחרי דרישתך. ובקשה לי אליך: אל תאיים עלי ואל תאיים על העם הזה. אנחנו אחרי הפחד. עם, שמיליוני בניו הושמדו; עם שצעיריו מקריבים את חייהם לא רק ללא תלונה, אלא מתוך הרגשת אושר - עם כזה אי אפשר להפחיד. תעשה את אשר תעשה, אני לא אבגוד באחי ולא אהיה ללאוואל, או דארנאן.

 

האם אמר מר בן-צבי את הדברים האלה לגיניראל הנאצו-בריטי? איננו יודעים זאת ואיננו בטוחים בכך. אך תהא תשובתו של נשיא הועד הלאומי, אשר תהא, ממשלת הדמים הבריטית תקבל את התשובה הנכונה לדרישתה המחוצפת. זו תהא תשובה קצרה מאד - ללא אומר ודברים. ודוקא משום כך היא תהיה יותר משכנעת, מאשר כל התשובות האחרות. התשובה, שאנחנו נותנים לגזילת מולדתנו, לנעילת שעריה, לגירוש מעפילינו. ולרציחת אחינו, אחת היא: עופרת.