והשוטרים הבריטיים מרחוק עמדו' – פרקי זכרונות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז חשון התש"ט, 19 בנובמבר 1948
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. שלמות המולדת - ירושלים
ביקורו של בגין בהר הבית לאחר עלייתו ארצה, אירועים ביום כיפור תשג ברחבת הכותל והתקיעה בשופר ברחבה בניגוד להוראות הבריטים, ההחלטה לפעול נגד הבריטים, הכנות לפעולה ותוצאותיה