התשובה לאיומי הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשי"ב, 13 במרץ 1952
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
מדינות - גרמניה. אישים - דוד בן-גוריון. ממשל - דמוקרטיה, ממשלה. חירות האדם - חירות הפרט, צנזורה. מדיניות חוץ - יחסי ישראל-גרמניה. מפלגות - רדיפת חרות. זכויות אדם - תקנות לשעת חירום
העיתון מביא את מכתב תגובתו של בגין לשר הפנים שפירא וזאת בעקבות איומיו של שר הפנים להורות על סגירת עיתון "חרות" בשל הקריאה לנוער העברי לצאת נגד השילומים שלדעת שר הפנים תסכן את שלום הציבור. בגין מציין כי הוא נוטל אחריות אישית על כל מילה שנכתבת בעיתון וכי את שלום הציבור מסכנים השליטים שמנהלים מו"מ עם גרמניה. בגין מציין כי עיתון "חרות" רואה לעצמו את הזכות לכתוב כל אשר יחפוץ שכן אין המדינה בבעלותו של בן –גוריון. בגין מזהיר את הממשלה מפני מעשי שרירות רודניים הפוגעים בזכויות היסוד ובחופש הביטוי. בגין מציין כי גם אם ייסגר העיתון התנועה תמצא דרכים אחרות להביא את האמת לפני העם.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 

התשובה לאיומי הממשלה

לכבוד

מר משה שפירא, שר הפנים

ירושלים

מר שפירא הנכבד,

קראתי את המכתב, שנחתם על ידך, מיום י"ב באדר תש"יב אל עורך "חרות". במכתב זה נקבע בתוקף סעיף 19 לפקודת העתונות הבריטית, כי הקריאה של תנועת החרות להפגנת הזעם נגד המו"מ עם המרצחים הגרמניים "עשויה לסכן את שלום הציבור"; המכתב, שנחתם על ידך, כולל גם איום להפסיק את הופעת בטאונה של תנועת החרות.

לפיכך, בתוקף חובתי כיושב ראש מרז תנועת החרות, הריני להודיעך כי הנני אחראי לכל מלה, שנאמרה בקריאה זו. ודאי, בקריאה קצרה אי אפשר לומר את כל האמת על מעשי הרשע של הממשלה; אך מה שנאמר בה אינו אלא האמת. לא קריאתנו לגול את החרפה עלולה לסכן את שלום הציבור; את שלום הציבור מסכנים שליטים מהרסים, המטילים את החרפה של מקח וממכר עם משמידי אחינו על הרוב המכריע של עמנו במולדת ובגולה.

על כן, הואל נא לרשום לפניך, אדוני שר הפנים, כי אנחנו עוברים ומאמרינו נקבע אנחנו, ורק אנחנו; לא יכתיבם לנו איש; לא אדון בן-גוריון ולא שר הפנים ולא שר המשפטים ולא שר המשטרה. אנשים חפשיים אנחנו; מי שבא לאיים עלינו, משיג את ההפך ממבוקשו.

הממשלה אשר אדון בן-גוריון הוא ראשה ואתה חברה, תהא חייבת ללמוד – ללמוד אחת ולתמיד – כי אין היא "שופט" בישראל ואין הוא "בעליה" של מדינתנו. אם בהודעותינו לציבור תהא הפרת חוק, תהא זאת זכותכם או חובתכם לתבוע את האחראי להם לדין; ואם לא תלכו בדרך המשפט, אלא תעשו מעשי שרירות, בכח "חוקים" שהוטלו על עמנו בתקופת השיעבוד – נתבע אנחנו אתכם לדין. ועדיין יש שופטים ביהודה, יש דיינים בישראל - על אפם וחמתם של ראש הממשלה דהיום ושל שר המשפטים דהיום.

בסמכותו של אזרח חפשי, הריני, איפוא, להזהיר את הממשלה מפני מעשי שרירות רודניים, הפוגעים בזכויות היסוד ובחופש הביטוי אם תעשו צעד נוסף בדרך לגלוי אופיו האמיתי הטוטליטארי של המשטר; אם תנסו, ע"י הפסקת הופעת עתוננו, לסתום לנו את הפה, וביחוד להפסיק את מסע ההסברה נגד תועבת ההתמקחות עם האויב המשמיד – הריני להבטיחך, אדוני שר הפנים, כי מצוא נמצא דרכים חוקיות נאותות, כדי להביא את דבר האמת לידיעת הצביר ואת דבר אמונתנו אל לב העם.

כי לימיננו הצדק, ומאחורינו – נסיון

בכבוד רב

מנחם בגין, יו"ר מרכז תנועת החרות