התקפת אצ"ל על קווי התחבורה הבריטיים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ו, 12 ביוני 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 143-145
נושא:
מחתרות - המנדט הבריטי, פעולת חבלה, תנועת המרי
בשידור זה של קול ציון הלוחמת מתאר בגין את הצלחת ההתקפות על קווי התחבורה הבריטיים ומדגיש את החשיבות האסטרטגית של פעולות אלה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

התקפת אצ"ל על קווי התחבורה הבריטיים

האזינו לקולה של אומה, הנלחמת לשחרור מולדתה מידי המשעבדים הבריטיים, שהשתלטו בערמה על הארץ הזאת והתייצבו בדרך לריכוז אחינו שוחרי החופש ושואפי החיים בארצם היחידה.

האזינו לקולה של אומה, הנלחמת מלחמה לחיים או למוות נגד הכובש הבריטי

שידורינו הקבועים בשפה העברית מתקיימים פעמיים בשבוע ביום הראשון וביום הרביעי בשעה 30.8 בערב בגלים קצרים בין 46 ל-49 מטרים. לפי האפשרות נשדר גם בצרפתית, באנגלית ורוסית.

האזינו לקול ציון המתקוממת; האזינו לדבר הנוער הלוחם.

אנו מחדשים את שידורינו בימים גורליים, בימים מכריעים לעם ולמולדת. המשעבדים הבריטיים, הצבועים והאכזריים, גמרו אומר לגזול מאת עמנו את ארצו היחידה, להפקיר את בניו בתפוצות הגולה להתנוונות ולכלייה ולהפוך אותנו לעבדים, המשרתים, כל עוד הורשו לחיות, את אדוניהם-תלייניהם, מול פני המזימה השטנית הזאת התייצב הנוער העברי, הנוער העשוי ללא חת, שינק מאדמת המולדת את גבורת כובשיה ומשחרריה הקדמונים. הנוער העברי, שכמוהו לא קם לנו מימי בר-כוכבא, אף הוא גמר אומר: - להכות באויב הבוגדני, להכות ולא להרפות עד רדתו. כך עשינו בימים עברו, עת עמדנו בודדים במערכות החופש, כך נעשה, וביתר שאת, בימים באים, עת נס המרד, שאנו הרמנוהו. מתנוסס מעל העם כולו.

כי אכן, מלחמת העם היא, מלחמת העם באשר הוא שם. מלחמה זו תלך ותתלקח יתתרחב. כבימי רומא. כן עתה יהיה כל בית בציון למבצר עוז וכל מרכז בגולה למרכז מרידה נגד המשעבד האכזרי ועוד תלמד בריטניה הבוגדת, מה כוחה של האומה הנצחית. שחידשה את עלומיה במגע עם ארץ אבות.

על כן, אל חת ואל מורא. לא עוד פושטי יד הם בני ישראל; לא עוד לחסד לאומים נישאים תחנוניהם. חיילים הם בני יהודה; לוחמים ומורדים הם בני ציון, מיבטחם באמונתם, בנשקם, במוחם, בעוזם; מיבטחם באלהי צבאות שנטע בתוכם חיי עולם והדביר את אויביהם מדור לדור.

ועתה הננו למסור הודעה חשובה:

ביום ב', י"א בסיון תש"ו. בשעה 45.18, לאור היום. התקיפו חיילינו את קווי התחבורה הבריטיים בכל שלושת הכיוונים הראשיים: ירושלים. יפו וחיפה.

חיילינו השתלטו על הרכבות במהלכן. מעל המשמרות המזויינים פורק הנשק. כל נסיון של התנגדות חוסל באבו. שוטרים שלא נכנעו, שניסו להתחמק או להתנגד - נורו. נוסעי הרכבת הורדו למאותיהם מן הקרונות ונדרשו להתרחק ממקום הפעולה. כולם נשמעו וכך נמנעו קרבנות בקרב האוכלוסיה האזרחית ללא הבדל לאום.

לאחר פינוי הרכבות, הושמו בקטרים ובקרונות חמרי נפץ וחמרי הצתה. המנגנונים הופעלו. הקטרים פוצצו והוחרבו. הקרונות הועלו באש והושמדו חיילינו חזרו לבסיסיהם על נשקם ועל הנשק שהוחרם.

קווי התחבורה היבשתיים הם עורק חיוני באיסטרטגיה הבריטית, ששמה לה למטרה להפוך את ארצנו השדודה לקסרקטין. במסילות הברזל נוהר למולדתנו צבא כיבוש עם חמרי מלחמה. יהיה זה. איפוא, תפקידו של צבא השחרור העברי לנתק את קווי התחבורה של האויב, להוציא מכלל שימוש מכסימום של כלי רכב, כדי להפריע בהעברתם ובריכוזם של חילות הכיבוש וציודם.

ארצנו לא תהיה לבסיס בריטי; ארצנו תהיה ארצנו.

שודר ביום י"ג בסיון תש"ו (12.6.1946)