התקפה על משרדי מס ההכנסה הבריטים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' אדר התש"ד, 27 בפבואר 1944
מתוך:
במחתרת, כרך א' עמ' 30-32
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, פעולת חבלה. אישים - דוד בן-גוריון. ריכוז האומה - שיבת ציון
בהודעה של המפקדה הראשית של האצ"ל, ניתן דיווח על התקפה על משרדי מס ההכנסה של השלטון הזר. בגין מצטט מדברי עורך דבר בנאום שנשא, וכן דברי בן גוריון שקוראים לביטול פקודות הספר הלבן המגביל את עליית היהודים. בגין מצין שדברים אלה באים בסתירה לדפרסומים כתובים של הדוברים.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 ההתקפה על משרדי מס ההכנסה הבריטיים

הודעה

המפקדה הראשית של הארגון הצבאי הלאומי מודיעה:

1. במלחמה להקמת ממשלה עברית על ארץ-ישראל ופתיחת שערי המולדת בפני העם העברי - התקיפו חיילינו שנית את מרכזי השלטון הזר בירושלים, תל-אביב וחיפה. משרדי מס-הכנסה - המכשיר הראשי לניצול הפועל והאזרח העברי ע"י ממשלת הבגידה - הופצצו, במוצאי שבת, ב' באדר תש"ד.

מלחמת השחרור תמשך. כה יתן וכה יוסיף לנו האלקים.

2. כדי לבאר את מהות המלחמה, מוצאת המפקדה לנחוץ למסור הפעם את רשות הדבור למנהלי המדיניות הרשמית והם:

א. אחד העורכים הראשיים של "עתון פועלי ארץ-ישראל". "דבר";

"שוחחתי פעם עם ידיד אנגלי, מתקדם מאד בדעותיו, על היחסים שבינינו לבין הערבים. נסיתי להסביר שאנחנו צודקים בכל שטחי הסכסוך, החל מהבחינה האנושית-הכללית וגמור בבחינה המשקית. לאחר ששמע בהקשבה, אמר: טענותיך נכונות, אבל הערבים מקריבים במשך שלש שנים מאות אנשים למען שאיפותיהם האם אין גם בזה איזה צדק? העירותי: זה אולי כוח אך לא צדק, ועל כך ענני: 'צדק שאינו מתבטא בכוח אשר האנשים מוכנים לסכן משהו למענו, האם הנו באמת צדק?'. בודאי שנעזור לאנגליה במלחמה זו, כי המלחמה נגד היטלר היא גם מלחמתנו. אבל תהיה זו אשליה המורה, אם נחשוב, כי במחיר עזרתנו נשיג את ביטולו של הספר הלבן ללא פעולות מדיניות מיוחדות". (הדגשת הנואם).

"כוח שאינו יכול להכביד, אין לו ערך ביחסים בין-לאומיים. אנגלי אחד הגדיר את המושג בעל-ברית במלים אלו: ,בעל-ברית הוא גורם מדיני שבדרך כלל נכון לעזור, אבל יכול גם לקלקל, אם מצדי לא אדאג לעזור לו'. שבירת ,הספר הלבן' - הצהרת בלפור הערבית - היא פעולה שמוכרחה להביא לידי ניגודים עם השלטונות: מבלי התערערות האמון למנגנון הממשלתי בא"י בעיני העם האנגלי והעם האמריקאי, לא נוציא שם רע למדיניות הפלשתינאית החדשה בין המוני אמריקה ואנגליה ולא ניצור את התנאים המדיניים לביטולה. - מבחינה פוליטית-חיצונית המטרה היא עצמאות עברית" (הדגשות הנואם). (מתוך נאום "תמורה במעמדה של הציונות", אדר תש"א, דפוס "אל-דמי").

ב. מר דוד בן-גוריון:

"בטלו את פקודת הקלון שהוצאתם פה, שיהודי מארצות האויב אינו יכול לשוב למולדתו. כל עוד פקודה מחפירה זו קיימת, כל עוד שערי ארצנו סגורים לפליטי ישראל - גם ידיכם אתם תהיינה עקובות מדם יהודי אשר ישפך בגיהנום הנאצי".

"לא הנאצים, אתם עמי התרבות, מקפחים את כבודנו, באשר אתם מקפחים את זכותנו כעם" (מתוך נאום: "אל המצפון האנושי", באספת הנבחרים ביום כ"א בכסלו תש"ג).

- "המצפון האנושי לא ישעה אלינו - אם הרצון היהודי והכוח היהודי לא יבואו לידי גילוי. ניעזר אם נעזור לעצמנו".

- "המשטר החדש, המוכרז בספר הלבן, לא יהיה אלא משטר של כפיה, מחוסר כל יסוד מוסרי ומתנגד למשפט הבין-לאומי ולא יוקם אלא בכוח הזרוע. הועדה המלכותית הצביעה על הסכנות הכרוכות במשטר מעין זה".

- "לדכא התקוממות יהודית נגד מדיניות בריטית יהיה תפקיד בלתי נעים ממש כדיכוי מרד ערבי" (מתוך נאום: "תשובה לדבר השליט", באספת הנבחרים תש"ג).

כך מדברים מנהיגי הישוב, אולם מעשיהם?

הישוב העברי, על כל זרמיו, יחכה עתה להודעה רשמית, האם עליו להאמין ל"דבר" בעל-פה או ל"דבר" שבכתב.