התקפה על מרכזי הבולשת בירושלים ויפו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח טבת התש"ו, 1 בינואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 49-51
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי, לח"י, פעולת חבלה, תאור קרב, תנועת המרי. בטחון - טוהר הנשק. שלמות המולדת - ירושלים
בכרוז זה מתאורות ההתקפות על מרכזי הבולשת בירושלים ויפו אשר התרחשו בליל כ"ד טבת ע"י האצ"ל ולח"י. באותו מועד התקיף האצ"ל את מחנה הצבא הבריטי בתל אביב והכניעו 40 שוטרים בריטים. הכנעה זאת משקפת את ההבדל המהותי בין האצ"ל הפועל במוסריות לבין הבריטים אשר פוגעים בחפים מפשע. תאריך פרסום מדויק של כרוז זה אינו ידוע.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

הודעה

התקפה על מרכזי הבולשת בירושלים ויפו

(מבצע משותף לאצ"ל ולח"י)

התקפה על מחנה הצבא הבריטי בתל-אביב

1. בליל כ"ד טבת תש"ו, בשעה 20.19 התקיפו חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל ולוחמי הרות ישראל את מרכזי הבולשת הבריטית בירושלים וביפו. ההתקפות בוצעו, מתוך חירוף נפש וגבורה עילאית של כל הלוחמים, לפי התכנית הקבועה:

ירושלים:

קבוצות של חיילינו תפסו עמדות מול מחנות הצבא הבריטי בקסרקטיני אלנבי ובבית-שנלר, וכמו-כן מול ריכוזי המשטרה הבריטית על הר הצופים ובמחנה-יהודה. עם מתן האות, החלו עמדות ההבטחה לפעול ברמונים ומוקשים, כדי לא לאפשר לכוחות הבריטיים להפתיע את המתקיפים מן העורף.

לפני התחלת ההתקפה וכדי למנוע קרבנות-אדם מבין עוברי- אורח, הוזהר הקהל על-ידי מחסומי אש של חמרי דלק בוערים.

ההתקפה החלה תחת חיפוי אש ממכונות יריה ותת-מקלעים. כל התנגדות מצד המשמרות הבריטיים חוסלה. כוחות הצבא והמשטרה שרוכזו במגרש הרוסים שותקו. הדלת הראשית של בנין הבולשת נפרצה בחמרי נפץ. מיד הוכנס על-ידי קבוצת המתפרצים מטען החומר המפוצץ שהופעל וגרם להתמוטטות הבנין.

בדרך הנסיגה נתקבלו חיילינו בהתקפות מן המארב מצד קצינים ושוטרים בריטיים. ששילמו עבור התקפות אלו בחייהם.

יפו:

מרכז הבולשת הותקף מן האגף הצפוני. אש בלתי פוסקת של מכונות יריה ותת-מקלעים חיפתה על ההתקפה משמרות המשטרה פוזרו המעבר לתוך הבנין נסלל בחמרי נפץ מטען החומר המפוצץ הוכנס מיד והופעל.

בזמן ההתקפה נתקלה קבוצת-ההבטחה שלנו ביחידה של המשטרה הניידת עם מכוניות משורינות בראשה. היחידה הבריטית הותקפה ונעצרה עד למתן האות לנסיגה כללית.

ארגוני המחתרת הלוחמים מודים לציבור העברי על העזרה שהוגשה לחבריהם הפצועים.

2. בו בזמן שנערכו ההתקפות על מרכזי השלטון הבריטי בירושלים וביפו התקיפו חיילי הארגון הצבאי הלאומי את מחנה הצבא הבריטי במגרשי התערוכה בתל-אביב גדרות התיל המקיפות את המחנה נפרצו. חיילינו התקדמו תוך כדי חילופי יריות בשני ראשים והקיפו את הבנין המרכזי. ארבעים חיילים בריטיים שנדרשו להיכנע, הרימו את ידיהם והוצאו מבתי מגוריהם והושמו תחת משמר. מחסן הנשק נפתח וכמות תת-מקלעים - שהיתה קטנה, לצערנו - הוחרמה. חייל בריטי, שגילה תוקפנות פיסית, נורה.

שלטון הדכוי הבריטי מאשימנו, בהודעתו הרשמית, "בפראות ובאכזריות" אין אנו חייבים תשובה לשלטון-דמים, הנושא באחריות על הירצחם של מיליונים יהודים. אולם לציבור העברי ולדעת הקהל החופשית נאמר: לו בצלם הבריטים נוצרנו, היו היום 40 חיילים אנגלים שוכני עפר אך אין אנו בריטים, היורים בילדים ונשים; אנחנו חיילים עברים. שאינם מפעילים נשקם נגד אנשים, המרימים את ידיהם לאות כניעה[1].

הארגון הצבאי הלאומי

בארץ ישראל


[1] * בתקופת תנועת המרי לא היו, בדרך כלל, מתפרסמות הודעות מיוחדות על מיבצעים, המפרשות את שם הגוף המבצע. אך במקרים מסוימים ביקשתנו מפקדת ה"הגנה" לקבל על עצמנו אחריות ישירה ומפורשת לפעולות ההתקפה שלנו. זה היה מקרה אחד. מקרה אחר, יותר מפורסם, היה קשור במיבצע מלון המלך דוד.