התכנית הבריטית ביבשה ובים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח תשרי התש"ח, 12 באוקטובר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ד' ע"מ 27-30
נושאים:
מדינות - ארה"ב, בריטניה. שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה, עבר הירדן. מחתרות - המנדט הבריטי. תפוצות - הסוכנות היהודית. ממשל - ממשלה. הסכסוך הישראלי פלסטיני - תכנית החלוקה
בשידור זה של תחנת הרדיו המחתרתית "קול ציון הלוחמת" טוען מפקד האצ"ל כי בעת זו הקמת המוסדות הלאומיים העבריים ולחימה בבריטים הן ההחלטות הנכונות ביותר ושיקדמו את העם העברי לקראת מדינה עצמאית. בנוסף לכך טוען בגין בעקבות הודעת ארצות הברית כי לאף מעצמה, אף הגדולה ביותר, אין זכות לשנות את הגבולות ההיסטוריים של המדינה העברית.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

התכנית הבריטית ביבשה ובים

המזימה הבריטית גלויה לעין כל. תכנית האויב היתה ונשארה: הנצחת השעבוד והפזור של עמנו; גזילת מולדתנו; כליאתנו בגיטו. וברבות הימים - השמדה טוטאלית.

גם היום מנסה האויב להביאנו לידי השלמה עם "תכנית בווין". ואלה המה חישוביו השטניים:

א' - המשעבד מסתמך על נסיונו שהורהו, כי אפשר ואפשר להבהיל את המנהיגות העברית. עתה הוא מנסה להפחידה בדחליל ההסתערות הכללית של שכיריו על ערינו, קבוצינו ומושבותינו. המשעבד מקווה, כי החרדה ל"יש", שהביאה כבר את הסוכנות היהודית לכניעה, תכניעה לקבל את התכנית.

ב' - אם האיום עצמו לא יכניע את הסוכנות היהודית; אם כניעת התבוסנים תתנפץ אל סלע ההתנגדות של המוני העם - יתחילו האימתנים הבריטיים לממש, שלב אחרי שלב, את איומם.

ג' - צבא הכבוש יתחיל לצאת את ארץ-ישראל המערבית. חלק ממנו יוסע לאנגליה, או יועבר לבסיסים אחרים; חלקו הארי "יסוג" עד - לעבר הירדן מזרחה...

ד' - צבא הכבוש יפנה לראשונה את האזורים הגובלים במדינות ערב, כדי לאפשר לכנופית הקוויזלינגים הנאציים הכפולים - קוויזלינגים נאצו-גרמניים ונאצו-בריטיים - להכין את האגרוף המזויין נגד עמנו.

ה' - המצור בים יימשך.

ו' - אחר השלב הראשון של ההתנגשויות עם שכירי בריטניה, שהיא תזיינם ותדריכם, שוב יפנו הבריטים למנהיגות העברית וישאלוה: "המוכנים אתם עתה לקבל את תכניתנו?"

ז' - המשעבדים מקווים, שבאחד השלבים, אם וכאשר יותש הכח העברי, תכנע המנהיגות העברית ותבקש את חסותם

זוהי התכנית הבריטית. היא נתגלתה. ועתה שומה עלינו להסיק את המסקנות ולפעול.

צו השעה הוא:

1. למחות את חרפת ההסכמה לביתור המולדת, שממנה החלה ההידרדרות לתכנית מוריסון ובווין. עתה ברור כי שום סכנה ושום תקלה לא נמנעה ולא תמנע, על-ידי הנכונות המטורפת לוותר מרצוננו החפשי על רוב שטחה של ארצנו.

2. להקים את הממשלה הזמנית של ארץ-ישראל השלמה.

3. להפסיק, ללא דחוי, כל תשלום מס לשלטון הכבוש המתחסל. יזכור כל אחד מאתנו, שבכל פרוטה שהוא מכניס, מתוך שגרת העבדות, לקופת האויב, ייקנה כדור שיפגע, בימים הבאים, בלבו או בלב בנו.

4. להקים את האוצר העברי הממלכתי.

5. להתכונן למערכה הגורלית של כבוש ושחרור.

יזכור העם, יזכור הנוער: מלבד הסכנות החיצוניות הצפויות לנו מצד האויב ושכיריו, נשקפת לעמנו הסכנה של בהלה, המביאה לכניעה וכלייה, הסכנה של צפייה פאטאליסטית ללא מעשה, והסכנה של פסיכולוגיה דפנסיבית. אין מקום בציון לפסיכולוגיה של גיטו וארשה, ואין מקום בארצנו לפסיכולוגיה של "קו מז'ינו". שתיהן תארכנה את היסורים, תרבינה קרבנות ותביאנה שואה.

האויב הנאצו-בריטי מעונין בהתשת כחנו במערכת התגוננות עקרה וממושכת. נפר את מזימתו. נכין אופנסיבה. נקצר את המערכה. נחזיר לארץ ולאזרחיה העברים והערבים את השלום ואת החרות.

האופנסיבה תהיה הכרחית. היא גם אפשרית. ישנם אוצרות של גבורה בקרב הנוער העברי; יש מוח לישראל; ויש כח לעם בציון. שכירי האויב ימוגו ויסוגו. ברית ידידות תוכרת בינינו לבין שכנינו. הם יודעים - ואנו נוסיף להסביר להם - כי בריטניה הנאצית מתכוננת לחסל אותנו כדי לשעבד אותם לנצח, כדי לנצלם ולהפכם לבשר תותחים.

השלטון העברי יכון. במקום הטבח והכניעה, שמכינים לנו הפרובוקטורים הבריטיים, יבואו הנצחון והפדות. בנו תלוי הדבר.

אם נסוג - נפול. אם נעז - נעלה ונוכל.

a

בקשר עם גלוי-הדעת של נציג ארצות-הברית בוועדה המיוחדת של עצרת האומות המאוחדות, הרינו לקבוע:

א. גבולותיה של המולדת העברית נקבעו אלפי שנים לפני שיבשת אמריקה נתגלתה למתישביה האמיצים. מעצמה אדירה היא אמריקה, אך גם היא לא תוכל לשנות את דרכי ההיסטוריה. המולדת העברית היא שלמות. העם העברי לא יוותר עליה בגלל עמדתה של מעצמה זו, או אחרת. הביתור הבלתי חוקי לא יוכר לעולם. ארץ-ישראל תתאחד תחת שלטון בניה - משחרריה.

ב. הסכנה הצפויה לעמנו - במולדת ובתפוצות - לא נתמעטה, אף כמלוא הנימה, אחר ההצעה של מר ג'ונסון להקים משטרה בין-לאומית על בסיס של התנדבות. מזימת בריטניה להביא לידי מלחמת דמים עם שכיריה, ולהתמיד במצור בים - בעינה עומדת. הקמת כח משטרתי על בסיס של "התנדבות" - אם בכלל אפשר יהיה להקימו לאור היחסים בין המעצמות - ידרוש זמן רב, אולי שנים. בינתיים נצטרך לעמוד לבדנו בפני כל הסכנות הפיסיות והמדיניות הנשקפות לנו מצד שלטון הדמים הבריטי המתחסל. ולעמוד נוכל רק אם נתאחד לשחרור הארץ כולה. ואם נקח את היזמה לידינו.

(שודר בקול ציון הלוחמת)