התועים בדרכי הקומוניזם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ח טבת התשי"ח, 10 בינואר 1958
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
אישים - דוד בן-גוריון. מדיניות חוץ - יסודות מדיניות החוץ
במאמר זה מתייחס בגין לוועידת מפ"ם. בגין מלגלג על אמונתם של חברי מפ"ם בקומוניזם, על אף הדה-סטליניזציה. בגין תוהה מה היה קורה בוועידה אם סטאלין היה חי. בגין משער כי במקרה כזה הסגידה אחרי סטאלין היתה נמשכת, ואילו עתה כשבברה"מ יוצאים נגד סטאלין גם חברי מפ"ם מרשים לעצמם לצאת כנגדו. בגין קבע כי כלום לא השתנה אצל מפ"ם וכי הם ממשיכים לסגוד לברה"מ ולקומוניזם. בגין טוען כי בגישה דומה המתאימה עצמה להווה ומתכחשת לאמת ההיסטורית, נוקט גם רה"מ בן-גוריון אשר טען כי עוד ב-1919 מפלגתו "פועלי ציון" דרשה הקמת מדינה עברית. בגין תוהה על דברים אלו במיוחד כאשר ידוע כי עוד ב-1937 טען בן-גוריון כי מדינה יהודית איננה אפשרית. עוד טוען בגין כי מפ"ם היא מפלגה תועה, למרות שהכריזה כי אינה רואה עצמה עוד כחלק בלתי נפרד של עולם המהפכה, אך היא שומרת על זיקה לתנועת הסוציאליזם המהפכני. בגין קובע כי עליה ללכת לרעיון החד-נס.