השר בגין: שיט לאניות ישראל – תנאי לפתיחת התעלה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה טבת התשכ"ח, 26 בינואר 1968
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
שלום - הסכמי הביניים. מדינות - מצרים. משפט - משפט בינלאומי
העתון מדווח על דברי בגין במסיבת צהרים של התאחדות סוכני הביטוח בת"א. בגין טוען כי על פי ההסכמים, פתיחת תעלת סואץ לאניות זרות יתבצע רק אם התנועה בה תתאפשר גם לאוניות ישראליות.