השר בגין בעצרת-עם בבית-ים: אין בטחון שהממשלה תדון עתה בהחלטות חשובות

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' חשון התשכ"ט, 24 באוקטובר 1968
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
שלמות המולדת - ארץ ישראל השלמה. שלום - הסכם שלום. בטחון - מלחמת ששת הימים. מורשת ישראל - שואה
העתון מדווח על נאום בגין בעצרת עם בבת-ים. בגין הזכיר את הסכנה החמורה שאיימה על ישראל לפני מלחמת ששת הימים שלא היתה גדולה ממנה מאז השואה, ושישראל יכלה לאויביה רק בזכות נשקה הסודי - הוא רוח ההקרבה של העם היהודי. בגין טען כי ללא חוזה שלום לא תתקבל שום הסכמה, וכי שום חוזה אינו מחייב ויתור על שטח, וכי דין ירושלים כדין חברון, כדין בית לחם ושכם, כולם חלק מארץ האבות עליה יש לעם ישראל זכות.