הרצל

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תמוז התש"ז, 9 ביולי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 196
נושאים:
שונות - הספד. אישים - הרצל
בשידור זה של תחנת הדיו המחתרתית אשר שודר 43 שנים מיום מותו של הרצל, מספיד בגין את המנהיג אשר לטענתו עשה את אחת המהפכות הגדולות אשר היו, הרצל הפך את העם העברי מעם נודד לעם אשר שואף להקים את מולדתו. בשם הרצל והאהבה למולדת המחתרת תמשיך במלחמת המעטים כנגד הרבים תוך הידיעה כי מהפכתם תוביל לנצחון.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

 הרצל

אמש התיחדנו עם זכרו האלמוות של הרצל.

לפני חמשים שנה הופיע האיש ובידו הדבר הפשוט ביותר והגדול ביותר: דגל - דגל החופש. בעזרת הדגל הזה, שנשאהו ברמה כל עוד רוח באפיו, עשה הרצל, במשך שבע שנים בלבד, מהפכה - את אחת המהפכות הגדולות בדברי ימי האנושות. הוא הפך קהל אביונים לעם, והעלהו, אחרי שבעים דורות של נדודים ושחיטות, על הדרך ההיסטורית, ממצרים העולמית לציון היחידה.

מדי זכרנו את האיש, שהוציאנו מן העבדות הרוחנית לחרות נפשית, הקודמת לחרות מדינית; מדי זכרנו את בדידותו ואת יסוריו, את אמונתו ואת אהבתו ואת פעלו - הננו שואבים אמונה ובטחון בצדקת הדרך, דרך המלחמה והיסורים, שעליה עלינו, ובנצחור הרעיון, לו הקדשנו את היינו, כי מה בידנו? - דגל. ומה בלבנו? - רעיון. ומה בדמנו? - אהבת העם ואהבת המולדת. אבל - את זאת לימדנו הרצל - באלה משנים את דרכי ההיסטוריה; באלה עושים מהפכות; באלה מנצחים מעטים את הרבים.