הקריאה לקרב גלוי

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' טבת התש"ז, 2 בינואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב עמוד 326
נושא:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי
בכרוז זה משיב בגין תשובה שלילית למודעת הבריטים הקוראות לאצ"ל להילחם כנגדם בקרב גלוי.גבורת לוחמי המחתרת לא תוצג "לראווה" ותמשך המלחמה הפרטיזנית במנדט באמצעות גורם ההפתעה.
ציטוטים נבחרים מהמאמר חיפוש חדש

הקריאה לקרב גלוי

מודעות הודבקו בירושלים, ובהן קריאה, בשם "הארגון הצבאי הבריטי", אל חיילי הארגון הצבאי הלאומי, שיעיזו לצאת לקרב גלוי נגד חיילי בריטניה, ואלה יוכיחו, כי ידם תהא על העליונה אפילו בפרופורציה של אחד נגד שלושה.

לפנייה זו, אף אם היא באה מיחידים אלמונים, היינו רוצים לתת תשובה.

א. - לא נתחרה עם חיילי בריטניה בהתפארות מילולית בגבורה.

ב. - עמדנו כבר לא פעם פנים אל פנים נגד צבא האויב. בשדה התערוכה בתל-אביב, בחוצות ירושלים, בשדות התעופה. במחנות הצבא בראש העין, בצריפין ועוד ועוד. נלחמנו ביחידות צבא בריטיות, עת היחס המספרי בינם לבינינו היה כזה, שבכלל אי- אפשר היה לדבר על יחס. אף על פי כן, לא היתה ידנו בשום התקפה מן ההתקפות הללו על התחתונה.

ג. - אין אנו מוכנים להציג את גבורת בחורינו לראווה. הגבורה, שהם מגלים בקרב, איננה מטרה בפני עצמה, כי אם תופעת לוואי של מלחמת מעטים נגד רבים, שמטרתה היא לשחרר את ארצנו מידי כובשיה הנכרים.

ד. - אנו מנצלים במלחמתנו את גורם האפתעה ואת כל שאר הגורמים, העומדים לרשותו של צבא מחתרת, והמקטינים את יתרון הכוח העצום, שיש לאויבנו, המצויד בשריון, באוירונים, בתותחים כבדים ועוד ועוד. זוהי לא רק זכותנו; זוהי גם חובתנו.

ה. - בלבנו פנימה הננו משתוקקים ליום בו נוכל לצאת לקרב גלוי ומכריע נגד האויב. אבל לקרב זה נצא רק אז, כאשר נדע שקיימת פרופורציה כלשהי - ולו אפילו של שלושה נגד אחד - בין צבא הכיבוש לבין צבא השחרור ובעלי בריתו. כשיום זה יבוא, נצא לקרב הכולל, גם בלי "הזמנה". אך כל עוד הוא לא הגיע, לא תועיל שום הזמנה, ותימשך מלחמת הפרטיזנים, שאף בה מתגלמת, על כל צעד ושעל, גבורת ישראל המחודשת.