הצעת חרות להכריז על ירושלים כבירה הועברה לדיון ועדת החוקה של הכנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' כסלו התש"י, 23 בנובמבר 1949
מתוך:
עמוד 1
נושאים:
שלמות המולדת - ירושלים. ממשל - כנסת
ציטוטים מנאומו של בגין בהגשת הצעת החוק על הכרזת ירושלים כעיר-בירת המדינה.