הצעת חוק להבהרת הנוהל להתפטרות שר מן הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אייר התשכ"ב, 30 במאי 1962
מתוך:
עמוד 2
נושאים:
משפט - הצעות חוק. ממשל - כנסת
כתבה קצרה על הצעת חוק של בגין על כך שהתפטרות של שר תחל 48 שעות הגשת מכתב ההתפטרות אלא אם כן השר חוזר בו. זאת בעקבות התפטרותו של השר יצחק בן אהרון והכחשת התפטרות זו על ידי חבריו לממשלה. בגין מציע השתפטרות של שר תוגש בכתב ותכנס לתוקפה תוך 48 שעות ממועד הגשתה, זולת אם חוזר בו השר מהתפטרותו לפני כן.